Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Czasopismo poświęcone historii medycyny

Acta Medicorum Polonorum jest czasopismem poświęconym szeroko rozumianej historii medycyny. W półroczniku publikowane są oryginalne artykuły z zakresu historii nauk medycznych, a także: biografistyki lekarskiej (w tym, w dziale „źródła archiwalne”: dzienniki, listy i pamiętniki oraz w dziale „recenzje”: recenzje książek autobiograficznych i biograficznych o lekarzach); historii systemów opieki zdrowotnej; historii dyscyplin pokrewnych (farmacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego etc.); historii architektury medycznej.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w ERIH PLUS, BazHum, CEJSH, PBN, Index Copernicus, Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

 


bazhum_logo-01CEJSH_full

 

 

Top