Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Czasopismo poświęcone historii medycyny i nauk pokrewnych

Acta Medicorum Polonorum jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.Ukazuje się dwa razy w roku.

Misją czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o rozwoju i tradycjach medycyny, farmacji oraz nauk pokrewnych poprzez publikowanie oryginalnych prac naukowych, artykułów przeglądowych, edycję źródeł, sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych, noty oraz recenzje. Biografistyka lekarska, edycje zabytków piśmiennictwa lekarskiego, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki i korespondencja lekarzy stanowią o wyjątkowości "Acta Medicorum Polonorum" wśród innych polskich czasopism historycznych. 

Od 2017 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 października 2015 r., Redakcja "Acta Medicorum Polonorum" udostępnia wszystkie artykuły w otwartym dostępie.

Czasopismo zostało w 2015 r. odnotowane w ERIH PLUS, jest indeksowana w BazHum, CEJSH, PBN, PBL.

 bazhum_logo-01CEJSH_full

 

 

Top